Allah Ka Sakawa Iyeyenmu Da Alkhairi Kuma Ka Kara Musu Lafiya Wanda Suka Mutu Ka Jikansu –

Allah Ka Sakawa Iyeyenmu Da Alkhairi Kuma Ka Kara Musu Lafiya Wanda Suka Mutu Ka Jikansu