Dacewa da can canta gwamnati da gani a wajan ali nuhu shine yasa ta bashi wannan mukamin menene ya hana rarara zuwan gurun taron…

Dacewa da can canta gwamnati da gani a wajan ali nuhu shine yasa ta bashi wannan mukamin menene ya hana rarara zuwan gurun taron…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *