Allahu Akbar wani bawan Allah ya rasu a dai-dai lokacin da yake karatun Alƙur’ani…

Allahu Akbar wani bawan Allah ya rasu a dai-dai lokacin da yake karatun Alƙur’ani

Allahu Akbar wani bawan Allah ya rasu a dai-dai lokacin da yake karatun Alƙur’ani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *